Nooddouches

Nooddouches

16 maart 2017
 Categorieën: Industrieel materiaal, Blog


Deze blogpost informeert over het belang van nooddouches

Waarom zijn nooddouches belangrijk?

Werken met gevaarlijke stoffen brengt specifieke risico's met zich mee. Nooddouches zijn geïnstalleerd in werkstations die gevaarlijke chemische stoffen gebruiken. Ze zijn wettelijk verplicht in Nederland.  Chemische brandwonden moeten overvloedig met water worden gespoeld. Eenmaal op de kledij kunnen deze stoffen namelijk heel snel verder doorbranden op de huid. Overvloedig spoelen met water is hierbij essentieel. Een veiligheidsdouche is een apparaat speciaal ontworpen om chemische stoffen weg te wassen voor wie bij ongeval hiermee in contact komt. Men kan ze afzonderlijk installeren of als een gecombineerde eenheid zoals een oogdouche.  

Wat voor soort apparatuur moet ik installeren?
Nooddouches zijn ontworpen om het hoofd en het lichaam van de gebruiker te spoelen. Zij mogen niet worden gebruikt om de gebruiker de ogen te spoelen omdat de hoge snelheid of druk van de waterstroom de ogen in sommige gevallen kunnen beschadigen. Daarvoor zijn oogdouches ontworpen om alleen de ogen en gezicht te spoelen. Er zijn combinatie units beschikbaar die beide functies bevatten. De behoefte aan een nooddouche is gebaseerd op de eigenschappen van de chemische stoffen die werknemers gebruiken en de taken die ze doen op de werkplek. Een gevarenanalyse kan een evaluatie van de mogelijke gevaren van het werk in kaart brengen. Wanneer de werknemer contact met een chemische riskeert is het noodzakelijk om een ​​deel of het geheel van het lichaam te spoelen.  

Waar moet de nooddouche worden geplaatst?
Om effectief te zijn, moet de apparatuur toegankelijk zijn binnen maximaal 10 seconden, maar dit houdt geen rekening met de fysieke en emotionele toestand van de persoon in nood. Als zodanig kan de "10 seconden" regel worden aangepast afhankelijk van het potentiële effect van de chemische stof. Wanneer een zeer corrosieve chemische stof wordt gebruikt, kan een nooddouche verplicht zijn dichter bij het werkstation. Neem contact op met een professional met kennis op dit gebied.  Werkruimten en laboratoria waar ontplofbare, ontvlambare, giftige en bijtende sproeistoffen gebruikt worden , moeten de strikte wettelijke bepalingen naar preventie en normering van de veiligheidsdouches volgen. Zo legt men bepaalde eisen op i.v.m. het ontwerp van de douche, het debiet van de douche, de hoogte van de oog straal, de spoeltijd, de waterspreiding, enz. Alle werknemers moeten een correcte instructie krijgen omtrent het juiste gebruik. Ook schriftelijke instructies moeten beschikbaar zijn net naast de douches.De locatie van elke nooddouche moet worden geïdentificeerd met een zeer zichtbaar pictogram.

Over ons

Archief